Duitsland gaat uitstoot transportsector compenseren met emissievrije nieuwe auto’s - Bedrijfswagenleasen

De luchtkwaliteit is in veel landen een probleem. Mede door de CO₂-uitstoot van onder andere auto’s, staat het terugdringen van luchtvervuiling hoog op de agenda. Zo zien we in Nederland veel initiatieven – zoals de invoering van milieuzones en het economisch stimuleren van duurzame bedrijfswagens en personenauto’s. In Duitsland nemen ze echter drastische maatregelen: daar moeten op korte termijn alle nieuwe auto’s volledig emissievrij zijn.

Strenge maatregel

Onze Oosterburen hebben namelijk aangekondigd dat nieuwe auto’s uiterlijk in 2030 geen uitstoot meer mogen hebben. Dat moet ervoor zorgen dat de totale uitstoot van CO₂ in het land sterk verlaagd wordt. Een ambitieuze maatregel, waardoor autofabrikanten de komende jaren snelle ontwikkelingen moeten doormaken. Nieuwe bedrijfswagens zullen vanaf dat moment dus emissievrij zijn.

Uitstoot van transportsector al jaren even hoog

Opvallend is dat de maatregel mede tot stand is gekomen door de vervuiling vanuit de transportsector. De Duitse onderminister van Economische Zaken, Rainer Baake, werd ondervraagd naar aanleiding van het nieuws. Hij gaf aan dat er binnen transport sinds 1999 (!) geen enkele reductie is geweest van de CO₂-uitstoot. Omdat er op korte termijn geen oplossingen worden gezien voor dat probleem, moeten nieuwe bedrijfswagens en personenauto’s voor de besparing gaan zorgen.

Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid

De komende jaren zullen we nog snellere ontwikkelingen kunnen verwachten op het gebied van duurzame bedrijfswagens. In alle Europese landen moet de uitstoot omlaag, en schonere auto’s zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Net als Nederland kent ook Duitsland doelstellingen op het gebied van CO₂-emissie. De Duitsers zijn echter op zoek naar een voortrekkersrol. Daarbij wordt 1990 als uitgangspunt gebruikt: in 2020 moet er 40% minder uitstoot zijn ten opzichte van dat jaar, en in 2050 maar liefst 95%. Omdat het eerste deel van die doelstelling niet gehaald lijkt te worden, wordt er nu een extra maatregel genomen in de vorm van de emissievrije nieuwe auto’s.