Financieel - Bedrijfswagenleasen

 • Financieel

  • Betalingen

   • Hoe kan ik een kopie van een factuur opvragen?

    Dit doet u door een mail te sturen naar finance@terbergleasing.nl.

    U ontvangt de factuur digitaal.

    [Terug naar boven ↑]
   • Is automatische incasso de enige manier om bij Terberg Leasing te betalen?

    Ja, dit hebben we contractueel met elkaar afgesproken.

    [Terug naar boven ↑]
   • Waar kan ik terecht met vragen over facturen?

    Hiervoor kunt u een mail sturen naar finance@terbergleasing.nl

    [Terug naar boven ↑]
   • Welke soorten facturen bestaan er?

    1. De maandelijkse facturen, hierin worden de kosten van uw leasecontract omschreven.
    2. Facturen van gemeentelijke bekeuringen en mogelijke aanmaningen worden regelmatiger naar u gestuurd, omdat de betaaltermijn hiervan vaak erg kort is.

    [Terug naar boven ↑]
  • Belasting

  • Bekeuringen

   • Als ik te hard heb gereden, waarom krijg ik dan van Terberg Leasing een brief waarin in mijn NAW-gegevens moet opgeven?

    Bij sommige overtredingen heeft het CJIB de gegevens van de bestuurder nodig op het moment van overtreding. Op www.verkeershandhaving.nl vindt u meer informatie.

    [Terug naar boven ↑]
   • Binnen welke termijn moet ik mijn bekeuring betalen?

    Dit staat aangegeven op de bekeuring en kan per type bekeuring verschillen.

    Advies: betaal de bekeuring minstens vier dagen van te voren, in verband met de verwerkingstermijn. Als u te laat betaalt, ontvangen wij een aanmaning, welke wij aan u doorbelasten.

    [Terug naar boven ↑]
   • Hoe handelt Terberg Leasing bekeuringen af?
    1. 1. Wij ontvangen de bekeuring van het CJIB. 2. Wij verzenden u een bericht waarin staat hoe u de bekeuring aan het CJIB betaalt. 3. Via terbergleasing.nl bij ‘Bekeuringen’ kunt u de bekeuring inzien. 4. U betaalt de schikking. 5. Als u niet op tijd betaalt, ontvangen wij uw aanmaning en overige overtredingen. Deze schieten wij voor, daarna ontvangt u van ons een factuur met de boete, inclusief de verhoging van het CJIB en de administratiekosten van Terberg Leasing.

     

    1. Wij ontvangen een gemeentelijke overtreding (belasting naheffingsaanslag / parkeerboete). Wij betalen deze bekeuring direct vanwege de korte betalingstermijn die op deze boetes van toepassing zijn. U ontvangt van ons daarna een factuur en de administratiekosten van Terberg Leasing.

     

    1. Wij ontvangen een buitenlandse bekeuring.  Wij betalen deze bekeuring direct vanwege de wisselende betalingstermijnen die op deze boetes van toepassing zijn. U ontvangt van ons daarna een factuur en de administratiekosten van Terberg Leasing.
    [Terug naar boven ↑]
   • Hoelang blijft mijn bekeuring online beschikbaar?

    De bekeuring is tot zes maanden na dagtekening online beschikbaar.

    [Terug naar boven ↑]
   • Is het mogelijk om in beroep te gaan tegen een eerste aanmaning?

    Nee, dit is niet mogelijk. Dit moet direct na het ontvangen van de bekeuring gebeuren.

    [Terug naar boven ↑]
   • Kan ik mijn bekeuringen online bekijken?

    Ja, dat kan via www.terbergleasing.nl

    [Terug naar boven ↑]
   • Waar kan ik terecht met vragen over ‘Bekeuringen’?

    Hiervoor kunt u een mail sturen naar bekeuringen@terbergleasing.nl

    [Terug naar boven ↑]
   • Waar kan ik vinden welke verkeersovertreding welke boete oplevert?

    Op de website van het Openbaar Ministerie ‘www.om.nl’ vindt u een overzicht van de boetes voor verschillende verkeersovertredingen.

    [Terug naar boven ↑]
   • Wanneer krijg ik mijn geld terug als een bekeuring dubbel is betaald?

    Terugstorten duurt meestal zo’n zes tot acht weken.

    [Terug naar boven ↑]
   • Wat doe ik als ik het niet eens ben met de bekeuring?

    1. Om bezwaar aan te tekenen, heeft u onze machtiging nodig, omdat het kenteken op onze naam staat. Deze kunt u downloaden op www.terbergleasing.nl onder het kopje ‘bekeuringen’.
    2. Op de bekeuring staat hoe u precies bezwaar kunt aantekenen en waar u het bezwaarschrift naartoe moet sturen.
    3. Als wij, na ongeveer zestien weken, de uitspraak ontvangen, sturen wij deze naar u door.

    [Terug naar boven ↑]
   • Wat doe ik als ik tijdens een overtreding niet zelf achter het stuur zat?

    U staat bij ons geregistreerd als bestuurder van de auto, daarom ontvangt u de bekeuring. U kunt dit daarom alleen onderling of met uw werkgever regelen.

    Advies: regel dit soort zaken voordat u iemand anders met de auto laat rijden.

    [Terug naar boven ↑]
   • Wat doe ik als ik wel een aanmaning krijg, maar ik de eerste schikking van mijn bekeuring nooit heb ontvangen?

    U zult toch het bedrag moeten betalen. Wij hebben er geen grip op waarom de bekeuring niet is betaald.

    [Terug naar boven ↑]
   • Wat is een transactievoorstel?

    Dit is een schikking voor een overtreding, waardoor er wordt voorkomen dat u voor de rechter moet verschijnen.

    [Terug naar boven ↑]
   • Wat zijn gemeentelijke bekeuringen?

    Dit zijn boetes van overtredingen die u in de bebouwde kom bent begaan, bijvoorbeeld parkeerovertredingen.

    [Terug naar boven ↑]